ปั๊มไฮดรอลิก (Hydraulic Pump)             ปั๊มไฮดรอลิคคือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานจากการหมุนซึ่งขับโดยเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแรงดันน้ำมันไฮดรอลิคเข้าสู่วงจรไฮดรอลิค ปั๊มที่ใช้เครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าขับโดยตรง...

read more