เลือกหน้า

             เช็ควาล์ว หรือ Check Valve คือ อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิคทำหน้าที่ควบคุมให้น้ำมันไหลไปในทิศทางเดียว เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วาล์วกันกลับ ป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลย้อนกลับเมื่อปั๊มหยุดทำงาน ใช้ติดตั้งคู่กับปั๊มไฮดรอลิค เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลย้อนกลับเข้าตัวปั๊มเมื่อไม่มีการเปิดใช้ หากน้ำมันไหลย้อนกลับเข้าปั๊มจะทำให้ระบบรวน นำไปสู่อายุการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
             การทำงานของ Check Valve จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ น้ำมันจะไหลผ่านวาล์วได้ในทิศทางที่น้ำมันไหลเข้า และลิ้นของวาล์วจะปิดกั้นทันทีที่น้ำมันหยุดเพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์และท่อจากแรงกระแทกย้อนกลับของน้ำมัน  ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

ชนิดของเช็ควาล์ว (Check Valve) แบ่งได้ ดังนี้

1. เช็ควาล์วแบบต่อท่อ (IN-LINE)

a : Bosch Rexroth: VSO-DE Pilot Operated Check, Dual

            b : ATOS: In-Line Mounting Check Valves ADR

c : Yuken: In-Line Check Valves CIT

2. เช็ควาล์วแบบซัพเพลท

        a : Yuken: Right Angle Check Valves CRG

3. เช็ควาล์วแบบซ้อน

a : ATOS: Modular Check Valves HR

            b : Yuken: Modular Check Valves MCP, MCT-01

4. เช็ควาล์วแบบ CARTRIDG

             a : Luen: Cartridge Check Valves