เลือกหน้า

เกียร์ปั๊ม หรือ Gear Pump เป็นปั๊มที่นิยมใช้งานมากในปัจจุบัน จุดเด่นของปั๊มชนิดนี้คือ
   –  มีโครงสร้างง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อน
   –  มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
   –  ไม่ค่อยเสีย และง่ายต่อการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง มีหลายรุ่นให้เลือกตั้งแต่แรงดันน้อย ๆ จนไปถึงแรง ดันมาก ๆ และราคาไม่แพง
เกียร์ปั๊ม ยังแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้อีกดังต่อไปนี้

External Gear Pump 

External Gear Pump คือ ปั้มที่มีเกียร์สองตัวโดยที่ฟันของเกียร์ทั้ง สองตัวนั้นขบกัน (รูปภาพ 1)

external gear pump เกียร์ปั๊ม

Internal Gear Pump

Internal Gear Pump คือปั๊มที่เกียร์จะขบอยู่กับตัวเรือนปั้ม (รูปภาพ 2)

Internal Gear Pump เกียร์ปั๊ม