Select Page

เกียร์ปั๊ม (Gear Pump) เป็นปั๊มที่นิยมใช้งานมากในปัจจุบัน จุดเด่นของปั๊มชนิดนี้คือ
   –  มีโครงสร้างง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อน
   –  มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
   –  ไม่ค่อยเสีย และง่ายต่อการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง มีหลายรุ่นให้เลือกตั้งแต่แรงดันน้อย ๆ จนไปถึงแรง ดันมาก ๆ และราคาไม่แพง
เกียร์ปั๊มยังแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้อีกดังต่อไปนี้
   – External Gear Pump คือ ปั้มที่มีเกียร์สองตัวโดยที่ฟันของเกียร์ทั้ง สองตัวนั้นขบกัน (รูปภาพ 1)

1 บริษัท เบอร์นูลี่ ซัพพลาย(1994) จำกัด อุปกรณ์ไฮโดรลิกและนิวเมติก

Internal Gear Pump คือปั๊มที่เกียร์จะขบอยู่กับตัวเรือนปั้ม (รูปภาพ 2)

2 บริษัท เบอร์นูลี่ ซัพพลาย(1994) จำกัด อุปกรณ์ไฮโดรลิกและนิวเมติก