Select Page

                 ปั๊มแบบลูกสูบ เป็นปั๊มอีกประเภทที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากมีความทนทานสูง, มีอัตราการไหลให้เลือก และสามารถสร้างแรงดัน 160 bar (ในรุ่นแรงดันปานกลาง) และ 350 bar (ในรุ่นแรงดันสูง) และยังประหยัดพลังงานหรือลดภาระการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าได้ถึง 50% เมื่อเทียบกับ Fix pump ชนิดอื่นๆ เป็นชนิดที่เหมาะกับงานที่ต้องการ Hold pressure ในระบบ และต้องการแรงดันที่สูงพร้อมๆกับอัตราการไหลที่มาก ปั๊มลูกสูบแบบปรับค่าอัตราการไหลได้ ปั๊มแบบลูกสูบสามารถปรับจำนวนน้ำมันที่อยู่ในปั๊มได้ โดยการหมุนชาร์ฟที่มีแผ่น Swash plate ติดอยู่ด้วยทำให้เปลี่ยนมุมของแผ่น Swash plate ไปดันลูกสูบ ปั๊มแบบลูกสูบใช้กันมากในระบบไฮดรอลิคเนื่องจากเมื่อต้องการให้น้ำมันน้อยลง เราสามารถปรับเปลี่ยนความเอียงของแผ่น Swash plate และมีผลในทันที และเมื่อไม่มีการทำงานปั๊มสามารถหยุดการจ่ายน้ำมันได้ในทันที

1 Bent บริษัท เบอร์นูลี่ ซัพพลาย(1994) จำกัด อุปกรณ์ไฮโดรลิกและนิวเมติก

รูปที่ 1 Bent Axis Piston Valve

ประเภทของปั๊มลูกสูบ แบ่งได้ 2 ประเภท

  1. AXIAL PISTON PUMP

                  ปั๊มลูกสูบหมุนตามแนวแกน มีจำนวนของลูกสูบอยู่ในแนวนอน ที่ติดอยู่กับบล็อกทรงกระบอกซึ่งเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับแกนหมุนของบล็อก ความดันและวงจรควบคุมการไหลสามารถรวมภายในช่วยให้การดำเนินงานเป็นที่เชื่อถือได้ และการออกแบบที่เรียบง่ายของระบบไฮโดรลิกที่เกี่ยวข้อง

2. RADIAL PISTON PUMP

               ปั๊มลูกสูบหมุนตามแนวรัศมี มีการจัดองค์ประกอบ บล็อกทรงกระบอกโดยรอบในแนวรัศมี เหมือนซี่ล้อ เพลาขับเคลื่อนจะหมุนบล็อกทรงกระบอก ซึ่งจะผลักดันให้ลูกสูบ หรือกระบอกฉีด(slings) เกิดการบีบอัดและการขยายตัว จากแคมเยื้องศูนย์ของบล็อกขับเคลื่อน  การควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกสูบและเสื้อสูบ ที่มีศูนย์กลางการหมุนตรงกับแนวเคลื่อนที่ของลูกสูบ ปั๊มลักษณะนี้จะมีระดับเสียงต่ำรับโหลดได้สูงมากที่ความเร็วต่ำ และมีประสิทธิภาพสูง