Select Page

บทความเกี่ยวกับไฮดรอลิค

วาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valves)

วาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้า (Solenoid Valves)

                   วาล์วไฮดรอลิกควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้าแบบตรงหรือ โซลีนอยด์วาล์ว (Solenoid Pilot operated directional control hydraulic valve) วาล์วไฮดรอลิกควบคุมทิศทางหรือโซลีนอยด์วาล์วที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 4401, CETOP, DIN 2430, NEPA...

เช็ควาล์ว (Check Valve)

เช็ควาล์ว (Check Valve)

             เช็ควาล์ว (Check Valve) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วาล์วกันกลับ เช็ควาล์ว คืออุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิคทำหน้าที่ควบคุมให้น้ำมันไหลไปในทิศทางเดียว ป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลย้อนกลับเมื่อปั๊มหยุดทำงาน ใช้ติดตั้งคู่กับปั๊มไฮดรอลิค...

ปั๊มไฮดรอลิคแบบลูกสูบ (Piston Pump)

ปั๊มไฮดรอลิคแบบลูกสูบ (Piston Pump)

                 ปั๊มแบบลูกสูบ เป็นปั๊มอีกประเภทที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากมีความทนทานสูง, มีอัตราการไหลให้เลือก และสามารถสร้างแรงดัน 160 bar (ในรุ่นแรงดันปานกลาง) และ 350 bar (ในรุ่นแรงดันสูง) และยังประหยัดพลังงานหรือลดภาระการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าได้ถึง 50%...

ปั๊มแบบใบเวน (Vane Pump)

ปั๊มแบบใบเวน (Vane Pump)

          คุณลักษณะที่สำคัญของปั๊มลักษณะนี้มีดังนี้         1. สามารถทำงานได้ที่ความเร็วรอบสูง         2. เหมาะสำหรับงานที่ใช้แรงดันต่ำจนถึงแรงดันขนาดปานกลาง         3. ราคาถูก          หลักการทำงานของเวนปั๊มก็คือ...

ปั๊มไฮดรอลิค

ปั๊มไฮดรอลิค

ปั๊มไฮดรอลิก (Hydraulic Pump)             ปั๊มไฮดรอลิคคือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานจากการหมุนซึ่งขับโดยเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแรงดันน้ำมันไฮดรอลิคเข้าสู่วงจรไฮดรอลิค ปั๊มที่ใช้เครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าขับโดยตรง...

เกียร์ปั๊ม

เกียร์ปั๊ม

เกียร์ปั๊ม (Gear Pump) เป็นปั๊มที่นิยมใช้งานมากในปัจจุบัน จุดเด่นของปั๊มชนิดนี้คือ    -  มีโครงสร้างง่าย ๆ ไม่สลับซับซ้อน    -  มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา    -  ไม่ค่อยเสีย และง่ายต่อการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง มีหลายรุ่นให้เลือกตั้งแต่แรงดันน้อย ๆ จนไปถึงแรง ดันมาก ๆ...

ระบบไฮดรอลิค

ระบบไฮดรอลิค

ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic System) คือการไหลของ“ของเหลว”ทุกชนิดที่ใช้ในระบบเช่น น้ำ หรือ น้ำมัน เพื่อเป็นตัวกลางการถ่ายทอดกำลังในการเปลื่ยนแปลงกำลังงานของไหลให้เป็นพลังงานกล ซึ่งในที่นี้จะทำให้กระบอกสูบไฮดรอลิค (Actuator or Hydraulic Cylinder) และ มอเตอร์ ไฮดรอลิค...